• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

Kes võivad liikmeks astuda?

Raha HLÜ liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või siin kinnisasja omavad inimesed. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, välja arvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksused.

Mida annab mulle liikmeks saamine?

Võimaluse kasutada kõiki Raha HLÜ teenuseid, hoiustada raha parimatel tingimustel, osaleda Raha HLÜ üldkoosolekul. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest.

Kuidas liituda?

Liikmeks astumiseks palume Teil Raha HLÜ veebilehe kaudu registreeruda.

Juhatus vaatab avalduse läbi ja peale kinnitust omandab avalduse esitanud isik liikme staatuse. See annab isikule õiguse kasutada kõiki ühistu teenuseid ning osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel.