KLIENDITEENINDUS

(+372) 6000969 E - R 09:00-16:30
Iseteenindus

Kasulik info

Hoiu-laenuühistute ajalugu

Hoiu-laenuühistute ajaloole pani alguse ühistulise liikumise idee, mis 19. sajandil Euroopas levima hakkas. Esimesteks laenuühistuteks peetakse 1846/1847 Saksamaal loodud vastavaid ühistuid. Esimese neist lõi Friedrich Wilhelm Reiffeisen 1849 aastal. Selle ühistu laenutegevus sõltus rikaste annetustest. 1864. aastal alustas tegevust klassikalise hoiu-laenuühistu, mille osanikeks olid peaasjalikult farmerid. Tolles rakendati kõiki peamisi tänapäevani elujõulisi hoiu-laenuühistu toimimispõhimõtteid.

Esimene hoiu-laenuühistu loodi 1902. aastal Tartus, millele järgnes nii krediidi- kui muude valdkondade ühistute (nt. tarbijate ühistud, piimandusühistud jne) asutamine üle Eesti. 1938. aastaks oli ühistuliste pankade (hoiu-laenuühistute, vastastikuste krediidiühingute, ühispankade) turuosa Eesti üldisel pangandusturul hoiuste osas 52%. Hoiu-laenuühistute süsteemi likvideerimisega alustas nõukogude võim 1940. aastal. Süsteem likvideeriti täielikult 1949. aastaks. 1990. aastal loodi Eestis esimene pärast sõjajärgne hoiu-laenuühistu.

Hoiu-laenuühistu eesmärk on suurendada oma liikmete (ehk klientide, kes on ühtlasi ka ühistu omanikud) heaolu, sh soodustada liikmetevahelist sotsiaalset ning majanduslikku suhtlust. 

Hoiu-laenuühistu on sisuliselt pank, kuigi juriidiliselt finantseerimisasutus, mis kuulub oma klientidele ehk liikmetele.

Seadusandlus:

Hoiu-laenuühistu seadus
Tulundusühistuseadus
Krediidiasutuste seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Äriseadustik

Organisatsioonid:

Eesti Hoiu-Laenuühistute Liit www.hoiu-laenu.ee
World Council of Credit Unions www.woccu.org