KLIENDITEENINDUS

(+372) 6000969 E - R 09:00-16:30
Iseteenindus

Korduma kippuvad küsimused

Kus asub Raha Hoiu-laenuühistu kontor ja millal avatud on?

Raha Hoiu-Laenuühistu peakontori aadress on F. Tuglase 19, 51006 Tartu, 2. korrus, ruum 215. Kontor on avatud esmaspäevast reedeni 09.00-17.00.

Tallinna esinduse aadress Narva mnt 13a, 10151 Tallinn, 2. korrus, ruum 28. Kontor on avatud ette broneerimisel.

Kus saab läbi viia isikusamasuse tuvastamist Harjumaal ja teistes Eesti piirkondades?

Isikusamasuse tuvastamised toimuvad eelregistreerimisel. Täpsema informatsiooni saamiseks palume kontakteeruda üldnumbril:

Est (+372) 6000969
Rus (+372) 6000968

Kes võib astuda Raha Hoiu-Laenuühistu liikmeks?

Ühistu liikmeks saavad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad vähemalt 18-aastased füüsilise isikud. Samuti võivad liikmeks astuda kõik Eestis asuvad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Miks astuda Raha Hoiu-laenuühistu liikmeks?

Raha Hoiu-laenuühistu pakub oma teenuseid, mille abil on võimalik teenida kõrgemat lisatulu või finantseerida väljaminekuid, vaid liikmetele. Liikmeks astumisega saadakse ka ühistu osanikuks ning õigust dividendidele. Liikmena omatakse hääleõigust üldkoosolekul ning saadakse osa otsuste vastuvõtmisel.

Milliseid eelised annab Ühistu mulle?

Raha Hoiu-Laenuühistu liikmena on Teil võimalus hoiustada oma raha kõrgeima intressiga või laenata soodsamalt kui pangad seda pakuvad.

Mis saab minu hoiusest surma korral?

Liikme surma korral kanduvad kõik õigused üle läbi pärimise.
Täpsem informatsioon asub siin.

Kuidas Ühistu saab pakkuda nii kõrget intressimäära?

Pangad pakuvad täna hoiuste eest 0,01 kuni 2%* ja Eesti pankade poolt väljastatavate tarbimislaenude keskmine intressimäär moodustab 14%* ning kogu kasumi saavad ainult panga omanikud.

Raha Hoiu-Laenuühistu on liikmelisusel põhinev finantseerimisasutus, kus ühed liikmed hoiustavad oma vaba raha kuni 12% ja teised liikmed laenavad raha kuni 18%. Saadud kasum jaotatakse kõikide liikmete vahel dividendidena või pannakse hoiuste tagamiseks reservi.

*% on avalikult kättesaadava informatsiooni alusel.

Mis saab siis kui Ühistu läheb pankrotti?

Raha Hoiu-Laenuühistu kohustub hoiuste vääringu säilimiseks moodustama reserve, mille alusel tagatakse hoiustajate hoiused. Ühistut ähvardab pankrot juhul kui laenusaajast liikmed ei tagasta võetud laene. Antud juhtumite ennetamisek kohustub kolme (3) liikmeline laenukomitee tagama, et väljastatavad laenud antakse ainult kuni 60% ulatuses tagatise vääringust, et laenu mitte tagasimaksete korral oleks võimalik laenatud raha koheselt tagasi nõuda.

Mis saab siis kui Ühistu reservidest ei jätku hoiuste tagamiseks?

Raha Hoiu-Laenuühistu on liikmeline finantseerimisasutus, kus teenuseid saavad kasutada ainult ühistu liikmed ehk kõik tähtajalistele hoiustele paigutatud rahasummad laenatakse ainult maksejõulistele laenuvajavatest ühistu liikmetele. Antud olukorras tagab ühistu kolme (3) liikmeline laenukomitee, et väljastatav laen antakse ainult kuni 60% ulatuses tagatise vääringust, et laenu mitte tagasimaksete korral oleks võimalik laenatud raha koheselt tagasi nõuda.

Millised on tasud, mis tuleb tasuda liikmeks astumiseks?

Liikmeks astumisel tuleb tasuda ühekordselt nii era- kui ka juriidilistel isikutel sisseastumismaks 9 eurot ja osakapital 30 eurot. Liikmest väljaastumise korral tagastatakse avalduse alusel liikme poolt tasutud osakapital 100% ulatuses liikme pangakontole.

Milliseid hoiusevõimalusi pakub mulle Raha Hoiu-Laenuühistu?

Ühistu annab võimaluse kasvatada pangas seisvat ja väärtust kaotavat raha või tagada kindlam tootlus investeeringult kui fondid ja ühisrahastusportaalide kaudu pakutavad investeerimisprojektid. Tähtajalise hoiusekonto avamine on tehtud kõikidele klientidele lihtsaks ja arusaadavaks. Ühistu pakub hoiuseintressi kuni 12% aastas ja tähtajaga kuni 7 aastat.

Milliseid laenutooteid te pakute?

Hetkel pakutakse ühte laenutoodet. Täpsema informatsiooni saamiseks vaata siia.

Millal tekib ligipääs iseteenindusele?

Iseteeninduse ligipääs tekib koheselt, kui olete registreerunud meie kodulehel.

Millal tuleb teha esimene makse?

Esimene makse tuleb sooritada peale isikusamasuse tuvastamise protseduuri läbimist või tähtajalise hoiuse lepingu allkirjastamist.