• Ülikooli 2a, Tartu 51003
 • Narva mnt 13a, Tallinn 10151
 • EE (+372) 6000969
 • RU (+372) 6000968
 • Telefoniteenindus
 • E - R 09:00-16:30

  •    
     Kuidas ma saan avada hoiust?

   Hoiuse avamiseks tuleb hoiuse kalkulaatoris valida alljärgnevad valikud:

   Esmalt valige hoiustaja tüüp.
   Kas hoiustaja on eraisik (Füüsiline), Ettevõte (Juriidiline) või Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

   Teiseks valige hoiustatav summa.
   Hoiustatavat summat on võimalik sisestada numbriliselt summa lahtrisse või liigutades slideril ehk ribal valget kasti. Paremale liigutades summa suureneb ja vasakule summa väheneb.

   Kolmandaks valige soovitud hoiustamise periood.
   Perioodi valimiseks liigutage slideril ehk ribal valget kasti. Paremale liigutades aastad suurenevad ja vasakule vähenevad.

   Neljandaks valige, millal soovite saada kogutud hoiuse intressitulu.
   Valitud väli on märgitud oranžiga. Muu valiku tegemiseks vajutage soovitud valikule, kas iga-aastaselt, kvartaalselt või igakuiselt. Hoiuse intressi kalkulaatori kõrval kuvatakse Teie poolt valitud hoiuse kogutulu.

   Lisaks on Teil võimalik vaadata, kuidas hakkab välja nägema hoiuse maksegraafik, selleks vajutage „vaata intressi graafikut“.

   Kui kõik valikud on Teile sobivad ning te näete, et Raha HLÜ saab Teile kasulik olla, siis lepingu sõlmimiseks vajutage „esita avaldus“.

  •    
     Kus asub Raha Hoiu-laenuühistu kontor ja millal on avatud?

   Raha Hoiu-Laenuühistu peakontori aadress on Ülikooli 2a (III korrus), Tartu 51003. Kontor on avatud esmaspäevast reedeni 09.00-17.00.

   Tallinna esinduse aadress Narva mnt 13a, 10151 Tallinn, 2. korrus, ruum 28. Kontor on avatud ette broneerimisel.

  •    
     Kus saab läbi viia isikusamasuse tuvastamist?

   Isikusamasuse tuvastamised toimuvad eelregistreerimisel. Täpsema informatsiooni saamiseks palume kontakteeruda üldnumbril:

   Est (+372) 6000969
   Rus (+372) 6000968

  •    
     Kes võib astuda Raha Hoiu-Laenuühistu liikmeks?

   Ühistu liikmeks saavad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad vähemalt 18-aastased füüsilise isikud. Samuti võivad liikmeks astuda kõik Eestis asuvad eraõiguslikud juriidilised isikud.

  •    
     Miks astuda Raha Hoiu-laenuühistu liikmeks?

   Raha Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele võimalust teenida lisatulu või finantseerida väljaminekuid. Liikmeks astumisega saadakse ka ühistu osanikuks ning õigust dividendidele. Liikmena omatakse hääleõigust üldkoosolekul ning saadakse osa otsuste vastuvõtmisel.

  •    
     Milliseid eelised annab Ühistu mulle?

   Raha Hoiu-Laenuühistu liikmena on Teil võimalus hoiustada oma raha parema intressiga või laenata soodsamalt kui muud teenusepakkujad seda võimaldavad.

  •    
     Mis saab minu hoiusest surma korral?

   Liikme surma korral kanduvad kõik õigused üle läbi pärimise. Täpsem informatsioon asub siin.

  •    
     Kuidas Ühistu saab pakkuda nii kõrget intressimäära?

   Pangad pakuvad täna hoiuste eest 0,01 kuni 2,5%* (antud intressi tulust tuleb maha arvata tulumaks 20%) ja Eesti pankade poolt väljastatavate tarbimislaenude keskmine intressimäär moodustab 22%* ning kogu kasumi saavad ainult panga osanikud.

   Raha Hoiu-Laenuühistu on liikmelisusel põhinev finantseerimisasutus, kus ühed liikmed hoiustavad oma vaba raha kuni 8% ja teised liikmed laenavad raha kuni 18%. Saadud kasum jaotatakse kõikide liikmete vahel dividendidena või pannakse hoiuste tagamiseks reservi.

   *% on avalikult kättesaadava informatsiooni alusel.

  •    
     Mis saab siis kui Ühistu läheb pankrotti?

   Raha Hoiu-Laenuühistu kohustub hoiuste vääringu säilimiseks moodustama reserve, mille alusel tagatakse hoiustajate hoiused. Ühistut ähvardab pankrot juhul kui laenusaajast liikmed ei tagasta võetud laene. Antud juhtumite ennetamisek kohustub kolme (3) liikmeline laenukomitee tagama, et väljastatavad laenud antakse ainult kuni 70% ulatuses tagatise vääringust, et laenu mitte tagasimaksete korral oleks võimalik laenatud raha koheselt tagasi nõuda.

  •    
     Millised on tasud, mis tuleb tasuda liikmeks astumiseks?

   Liikmeks astumisel tuleb tasuda ühekordselt nii era- kui ka juriidilistel isikutel sisseastumismaks 9 eurot ja osakapital 30 eurot. Liikmest väljaastumise korral tagastatakse avalduse alusel liikme poolt tasutud osakapital 100% ulatuses liikme pangakontole.

  •    
     Milliseid hoiusevõimalusi pakub mulle Raha Hoiu-Laenuühistu?

   Ühistu annab võimaluse kasvatada seisvat ja väärtust kaotavat raha või tagada kindlam tootlus investeeringult kui fondid ja ühisrahastusportaalide kaudu pakutavad investeerimisprojektid. Tähtajalise hoiusekonto avamine on tehtud kõikidele liikmeks soovijatele arusaadavaks. Ühistu pakub hoiuseintressi kuni 8% aastas ja tähtajaga kuni 5 aastat.

  •    
     Milliseid laenutooteid te pakute?

   Täpsema informatsiooni saamiseks vaata siia.

  •    
     Millal tekib ligipääs iseteenindusele?

   Iseteeninduse ligipääs tekib koheselt, kui olete registreerunud meie kodulehel.