• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

Osa-/ aktsiakapital
31.12.2021 seisuga 4 327 759 eurot, millest  registreeritud 3 500 000 eurot ja registreerimata 827 759 eurot.
 
Auditeeritud majandusaasta aruanded
Majandusaasta aruanne 2020a.
 
Kasumiaruanded (avaldatakse igakuiselt hiljemalt 10-daks kuupäevaks)
 
Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)
 

Iga-aastane puhaskasum
2014 a. puhaskasum 26 564 eurot
2015 a. puhaskasum 23 823 eurot
2016 a. puhaskasum 50 729 eurot
2017 a. puhaskasum   7 676 eurot
2018 a. puhaskasum 49 194 eurot
2019 a. puhaskasum 34 250 eurot
2020 a. puhaskasum 38 952 eurot
2021 a. puhaskasum 12 690 eurott
2022 a. puhaskasum 31 790 eurot