• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

Osa-/ aktsiakapital
31.12.2021 seisuga 4 327 759 eurot, millest  registreeritud 3 500 000 eurot ja registreerimata 827 759 eurot.
 
Auditeeritud majandusaasta aruanded
Majandusaasta aruanne 2020a.
 
Kasumiaruanded (avaldatakse igakuiselt hiljemalt 10-daks kuupäevaks)
 
 
Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)
 

Iga-aastane puhaskasum
2014 a. puhaskasum 26 564 eurot
2015 a. puhaskasum 23 823 eurot
2016 a. puhaskasum 50 729 eurot
2017 a. puhaskasum   7 676 eurot
2018 a. puhaskasum 49 194 eurot
2019 a. puhaskasum 34 250 eurot
2020 a. puhaskasum 38 952 eurot
2021 a. puhaskasum 12 690 eurott
2022 a. puhaskasum   8 790 eurot