• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Tелефонная служба
  • E - R 09:00-16:30

25.10.2021

Просим Вас предварительно забронировать время для посещения представительств Raha HLÜ.

Cохраним свое здоровье и здоровье наших близких, тогда мы сможем быстрее вернуться к безвирусной жизни!

16.08.2021

Представительство Raha HLÜ 20.08.2021 числа закрыто.
Поздравляем с Днём Независимости!

29.06.2021

В связи с Собранием уполномоченных офисы Raha HLÜ 30.06.2021 открыты до 14:00.

14.06.2021

Представительство Raha HLÜ открыто с 22.06.2021 до 14:00 часов. 23.06.2021 до 25.06.2021 числа закрыто.
Желаем Вам приятной Яановой ночи!

10.06.2021

RAHA HOIU-LAENUÜHISTU EDASTAB VOLIKOGU ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

10.06.2021

RAHA HOIU-LAENUÜHISTU, registrikood 12569596, aadress Ülikooli 2a, Tartu, Tartu maakond, 51003, kutsub kokku korralise üldkoosoleku 30. juuni 2021. a algusega kell 15:00 Riia 2, V Spa Konverentsisaalis "Finland", Tartu (Kvartali keskus).

Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

  1. Raha HLÜ 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. Raha HLÜ revisjoniaruande kinnitamine;
  3. Raha HLÜ 2021. a eelarve kinnitamine;
  4. Raha HLÜ juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
  5. Raha HLÜ kasumi jaotamine, kapitalide ja reservide moodustamine;
  6. Raha HLÜ osakapitali suurendamine ja vähendamine.

 NB! Kindlasti palume saata kinnitus üldkoosolekust osalemise või mitteosalemise kohta.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast  päevakorraliste  küsimuste  käsitlemist  saavad  Raha  HLÜ  volinikud  küsida juhatuselt täiendavat teavet Raha HLÜ tegevuse kohta vastavalt Raha HLÜ üldtingimustes sätestatud korrale.

Üldkoosoleku volinike nimekiri fikseeritakse 29. juuni 2021. a kell 17:00.  Üldkoosolekule registreerimine algab 30. juuni 2021. a kell 15:00.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

NB!  Volikogu  liikmetel  puudub  õigus  kolmandaid  isikuid  volitada.  Volikogu  liige peab ainuisikuliselt kohale tulema.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti  info@rahahoius.ee või telefoni +372 6000 969 teel.