• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

28.08.20

Tulenevalt hoiu-laenuühistute omapoolsest aktiivsest reklaamimisest on kasvanud inimeste huvi ühistuliste hoiuste vastu. Kasvab nii hoiu-laenuühistute liikmete arv, kui ka hoiuste ja laenuportfellide mahud, paranevad muud finantsnäitajad. 2019. aastal registreeriti juurde kolm uut hoiu-laenuühistut. Hoiu-laenuühistute liikmete arv on ületanud sümboolse 15 000 arvu piiri ning koondpuhaskasum ületas 1 miljoni euro lävendi. Hoiu-laenuühistute tegevust soosivad jätkuvalt ülimadalad tähtajaliste hoiuste intressimäärad Eesti kommertspankades, seda isegi pikaajaliste hoiuste puhul ning mugavamad laenutingimused.

2019. aastal kasvasid Raha Hoiu-Laenuühistu laenuportfell kui ka intressitulu. Raha Hoiu-Laenuühistu varade maht ulatus 31.12.2019 seisuga 10 miljoni euroni, kasvades 23,01%. Koguvarade kasvu on eelkõige mõjutanud laenuportfelli mahu suurenemine 19,47%. Intressitulud ulatusid 2019. aastal 592 311 euroni, suurenedes 2,62%. Raha Hoiu-Laenuühistu puhaskasum 2019. aastal oli 34 250 eurot. Osakapital kasvas aasta jooksul 3 843 010 euroni ehk 33,02%.

Raha Hoiu-Laenuühistu on iga-aastaselt teeninud puhaskasumit ning seisuga 31.07.2020 ulatub puhaskasum 24 605,13 euroni, mis omakorda kinnitab, et ühistu liikmed (osanikud) on valinud stabiilse ja usaldusväärse ühistu.

10.08.20

Raha Hoiu-laenuühistu teenis I kvartalis kasumit 21 691,95 eurot, aprillis 23 828,97 eurot, mais 39 641,89 eurot, juunis 28 368,49 eurot ja juulis 24 605,13 eurot. www.rahahoius.ee kodulehel „Dokumentatsioon“ lisatud 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 ja 31.07.2020 seisuga kasumiaruanne (vt. SIIN).

03.04.20

Finants- ja majanduskriisid on turumajanduse lahutamatu osa, need tekivad ootamatult ning on kordumatud selle tekkepõhjuse, ulatuse, kestuse ja tagajärgede poolt.

Hetkel valitseb teadmatus, millal võiks oodata vaibumist, olukorra normaliseerumist ja majanduskeskkonna taastumist, on ärevad nii ettevõtjad kui tarbijad. Vaatamata kõigele ilmub positiivseid uudiseid majanduse elavnemisest Hiinas, erinevate meditsiiniliste preparaatide positiivsetest tulemustest. Ei saa jätta märkimata, et isegi selgeltnägijad näevad lähiajal taastumist. Meedia kajastusi jälgides on mõnes Euroopa riigis saavutatud juba haripunkt. Tuues aluseks Hiina, saab väita, et normaliseerumine toimub pigem varem kui hiljem. Valitsuse meetmete rakendamine nii finantsilises mõttes kui ka piirangutena toetab ja hoiab Eesti majandust stabiilsena. Siinkohal tuleb olla tähelepanelik, et silmapiirile tekib ka neid abivajajaid kelle eesmärk võib olla omakasu ja võimalus saada soodsat või tasuta rahastust ning need appikarjed on alati kõige kaugemale kuuldavamad.

Kriiside tekkimist ei ole võimalik ette näha, ning igal ettevõtjal peaks olema nägemus ja kindlasti koostatud sisene riskijuhtimine, kuidas kriisi ajal toime tulla. Väga oluline on säilitada rahu ning olla toetav. Kõige rohkem kaotavad ainult need, kellel süveneb teadmatus ning selle tulemusena langetatakse ebamõistlikke otsuseid.

Raha Hoiu-laenuühistu toimib endiselt oma tegevusmudeli alusel, hoiuste kaasamine ning laenude väljastamine toimub plaanipäraselt. Raha HLÜ järgib endiselt finantsasutuse riskijuhtimise põhimõtteid, et hoiustajatest liikmed tunneksid end turvaliselt ning et laenud oleksid väljastatud nendele liikmetele, kes neid tõesti vajavad ning suudavad tagasi maksta.

Raha Hoiu-laenuühistu on oma asutamise hetkest tegutsenud oma kõigi liikmete huvides. Liikmete võrdne kohtlemine on aluseks Raha HLÜ jätkusuutlikule tegevusele, millest võidavad kokkuvõttes kõik hoiu-laenuühistu liikmed.

Hoiame kokku. Koos saame kõikidest raskustest üle!