• Ülikooli 2a, Tartu 51003
  • (+372) 6000969
  • Telefoniteenindus
  • E - R 09:00-16:30

10.08.20

Raha Hoiu-laenuühistu teenis I kvartalis kasumit 21 691,95 eurot, aprillis 23 828,97 eurot, mais 39 641,89 eurot, juunis 28 368,49 eurot ja juulis 24 605,13 eurot. www.rahahoius.ee kodulehel „Dokumentatsioon“ lisatud 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 ja 31.07.2020 seisuga kasumiaruanne (vt. SIIN).

03.04.20

Finants- ja majanduskriisid on turumajanduse lahutamatu osa, need tekivad ootamatult ning on kordumatud selle tekkepõhjuse, ulatuse, kestuse ja tagajärgede poolt.

Hetkel valitseb teadmatus, millal võiks oodata vaibumist, olukorra normaliseerumist ja majanduskeskkonna taastumist, on ärevad nii ettevõtjad kui tarbijad. Vaatamata kõigele ilmub positiivseid uudiseid majanduse elavnemisest Hiinas, erinevate meditsiiniliste preparaatide positiivsetest tulemustest. Ei saa jätta märkimata, et isegi selgeltnägijad näevad lähiajal taastumist. Meedia kajastusi jälgides on mõnes Euroopa riigis saavutatud juba haripunkt. Tuues aluseks Hiina, saab väita, et normaliseerumine toimub pigem varem kui hiljem. Valitsuse meetmete rakendamine nii finantsilises mõttes kui ka piirangutena toetab ja hoiab Eesti majandust stabiilsena. Siinkohal tuleb olla tähelepanelik, et silmapiirile tekib ka neid abivajajaid kelle eesmärk võib olla omakasu ja võimalus saada soodsat või tasuta rahastust ning need appikarjed on alati kõige kaugemale kuuldavamad.

Kriiside tekkimist ei ole võimalik ette näha, ning igal ettevõtjal peaks olema nägemus ja kindlasti koostatud sisene riskijuhtimine, kuidas kriisi ajal toime tulla. Väga oluline on säilitada rahu ning olla toetav. Kõige rohkem kaotavad ainult need, kellel süveneb teadmatus ning selle tulemusena langetatakse ebamõistlikke otsuseid.

Raha Hoiu-laenuühistu toimib endiselt oma tegevusmudeli alusel, hoiuste kaasamine ning laenude väljastamine toimub plaanipäraselt. Raha HLÜ järgib endiselt finantsasutuse riskijuhtimise põhimõtteid, et hoiustajatest liikmed tunneksid end turvaliselt ning et laenud oleksid väljastatud nendele liikmetele, kes neid tõesti vajavad ning suudavad tagasi maksta.

Raha Hoiu-laenuühistu on oma asutamise hetkest tegutsenud oma kõigi liikmete huvides. Liikmete võrdne kohtlemine on aluseks Raha HLÜ jätkusuutlikule tegevusele, millest võidavad kokkuvõttes kõik hoiu-laenuühistu liikmed.

Hoiame kokku. Koos saame kõikidest raskustest üle!